oCircle
ชุมชนคนสร้างสรรค์

หน้าวิกิทั้งหมดในเว็บไซต์

ความคิดเห็นล่าสุด

  • A.T.Ruby ใน ระบบคะแนน (): @purys เพราะอยากให้ใช้งานเว็บสักพักก่อนแล้วค่อยตั้งกลุ่มน่ะค่ะ แหะๆ...
  • Roses are red, Violets are blue. ใน ระบบคะแนน (): ทำไมสร้างกลุ่มถึงลบสิบคะแนนล่ะ?//รู้สึกเหมือนถูกบอกว่าไม่สนับสนุนการรวมกลุ่มชอบก...
  • A.T.Ruby ใน ระบบคะแนน (): ^ ต้องมีเรื่องให้ใช้คะแนนบ้าง ฮา
  • Damage ใน ระบบคะแนน (): สร้างกลุ่ม - 10 =w=