นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด โดย A.T.Ruby

oCircle.in.th ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และเคารพสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ท่านตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบหากได้รับการร้องเรียน หรือสงสัยว่ามีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อดูแลให้ข้อมูลที่อยู่บน oCircle.in.th ถูกต้องตามข้อตกลงการใช้งาน เรายืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) เรามีนโยบายที่จะไม่เปิดเผย ส่งต่อ หรือนำข้อมูลใด ๆ ของท่านไปใช้ เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากท่าน หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำข้อมูลไปเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน หรือการดำเนินการทางกฎหมาย

2) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สำหรับการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับท่านเท่านั้น ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ภายหลังได้ที่ ocircle.th ที่ gmail.com

นโยบายส่วนบุคคลของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า