แจ้งปิดเว็บถาวร | Site closure notification

ขอบคุณที่ใช้บริการ oCircle.in.th เราเสียใจที่ต้องแจ้งว่าเราจะปิดเว็บไซต์เป็นการถาวรในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกหลังปิดเว็บไซต์ หากคุณมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ กรุณาทำการสำรองข้อมูลออกมาก่อนวันดังกล่าว
Thank you for using oCircle.in.th. Due to many circumstances, we are sorry to inform you that we have to permanently close the website on 20 May 2021. All information will be deleted after the closure. Please back up your information to a safe place before the date.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด โดย A.T.Ruby

oCircle.in.th ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และเคารพสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ท่านตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบหากได้รับการร้องเรียน หรือสงสัยว่ามีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อดูแลให้ข้อมูลที่อยู่บน oCircle.in.th ถูกต้องตามข้อตกลงการใช้งาน เรายืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) เรามีนโยบายที่จะไม่เปิดเผย ส่งต่อ หรือนำข้อมูลใด ๆ ของท่านไปใช้ เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากท่าน หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำข้อมูลไปเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน หรือการดำเนินการทางกฎหมาย

2) เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สำหรับการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับท่านเท่านั้น ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ภายหลังได้ที่ ocircle.th ที่ gmail.com

นโยบายส่วนบุคคลของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า