แจ้งปิดเว็บถาวร | Site closure notification

ขอบคุณที่ใช้บริการ oCircle.in.th เราเสียใจที่ต้องแจ้งว่าเราจะปิดเว็บไซต์เป็นการถาวรในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกหลังปิดเว็บไซต์ หากคุณมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ กรุณาทำการสำรองข้อมูลออกมาก่อนวันดังกล่าว
Thank you for using oCircle.in.th. Due to many circumstances, we are sorry to inform you that we have to permanently close the website on 20 May 2021. All information will be deleted after the closure. Please back up your information to a safe place before the date.

เทพ

เทพ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด โดย ทมิฬ

สถานะของผู้ที่ก้าวข้ามจุดสูงสุดของบางสิ่งบางอย่าง (ส่วนใหญ่เป็นทักษะบางอย่าง)

-เทพจะไม่มีการจำกัดเผ่าพันธ์

-ผู้มีสถานะเทพจะได้รับคำอวยพรจาก ไกอา (เจตจำนงของโลก[ดินแดนแห่งพันธะสัญญา])

-ลูกของเหล่าเทพจะได้รับส่วนหนึ่งของคำอวยพร และมีสถานะครึ่งเทพเพิ่มขึ้นมา (*ต้องเป็นลูกสายตรง(เทพเป็นพ่อ) *ผู้ที่มีเชื้อสายเดียวกันจะได้รับคำอวยพรจากไกอาเล็กน้อย(ทำให้มีพละกำลังเหนือกว่าคนปกติเล็กน้อย หรือ โชคดีกว่าคนอื่นเล็กน้อย))