แจ้งปิดเว็บถาวร | Site closure notification

ขอบคุณที่ใช้บริการ oCircle.in.th เราเสียใจที่ต้องแจ้งว่าเราจะปิดเว็บไซต์เป็นการถาวรในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกหลังปิดเว็บไซต์ หากคุณมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ กรุณาทำการสำรองข้อมูลออกมาก่อนวันดังกล่าว
Thank you for using oCircle.in.th. Due to many circumstances, we are sorry to inform you that we have to permanently close the website on 20 May 2021. All information will be deleted after the closure. Please back up your information to a safe place before the date.
ICTAnimation2013 classroom
กลุ่มเพื่อรวบรวมความรู้ ไอเดีย และเทคนิคในการทำอนิเมชั่นด้วย Blender ข้อมูล

Midterm exam description

Midterm exam description

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด โดย pisit.ocircle

Regard to Tuesday 24, ICT Faculty would start giving strap ceremony (I don't know anything about this btw).

I have been asked to maintain 3 yr sec 1 class instead of DR. Rawesak for 1:00 - 2.00PM.

To coperate with this mess, I would love you guys start presentation at 2:15PM Instead.

You should prepare all presentation material into a machine since I will open the room from 1:00PM for preparation.

Don't forget to pack all .blend ; and necessary files such as texture and presentation into a DVD.

For fuel efficientcy, you can use only 1DVDs for a whole class - but don't forget to write your group name clearly and which part done by whom in the member/readme

After the presenation, you may have to attend strap ceremony at the 4th floor (Don't kill me, I do my best

There will be no class after this, feel free to go back home after finishing everything.