สถานที่ อิงฟ้า - เมืองติดกับหุบเขาเดนคนตาย

อิงฟ้า - เมืองติดกับหุบเขาเดนคนตาย
โดย Agitator K.

สถานที่ที่หยูหรงซู และ จอมมารต้องไปแช่น้ำ 

เป็นบ้านพักของหยาอี๋เจิน หมอเทวดา 

เป็นเมืองที่สวยมาก ต้นไม้ต่างโตเต็มวัย ออกดอกสดใส โดยเฉพาะดอกบ๊วยที่งดงามกว่าที่อื่น