โครงเรื่อง ตอนพิเศษ 2 - องค์หญิงน้อยผู้อาภัพรัก

ตอนพิเศษ 2 - องค์หญิงน้อยผู้อาภัพรัก
โดย Agitator K.

องค์หญิงหยางซู บุกเข้ามากลางท้องพระโรง 

ขณะที่หยินหลินกับหยางหงเยี่ยนกำลังหารือเรื่องชายแดนเหนือ

องค์หญิงน้อยซูบโทรมเงยหน้าขึ้น นางมองคนสองคนที่กำลังใช้ชีวิตต่อไปโดยพยายามลืมเรื่องเลวร้ายในอดีตแล้วก็ร้องไห้ออกมา

นางบอกว่าต้องการไปอยู่ที่ชายแดนทิศเหนือ 

หยางหงเยี่ยนกล่าวว่าที่นั้นมันอันตราย

นางบอกว่านางโตแล้ว และดึงดัน

หยินหลินบอกให้นางไป แต่ต้องให้กู่เว่ยเทียนไปด้วย จะได้ให้เขาจัดการกับความขัดแย้งที่ชายแดนเขตเหนือไปด้วย

 

คุณหนูน้อยกลับไปยังตำหนัก กู่เว่ยเทียนไปพบ เขาบอกว่าไม่อยากให้นางไปที่ชายแดน

องค์หญิงบอก นางไม่สนใจ นางอยากจะไป นางอยากไปให้ไกลจากวังหลวง จากหุบเขาเหมันต์ นางไม่อยากอยู่ในสถานที่เดิมๆ ที่นางเคยพบเจอกับหยินหลันอีก

กู่เว่ยเทียนกอดนาง แล้วบอกนางว่าให้ลืมหยินหลันซะ ต่อไปนี้จะเป็นเขาเองที่ปกป้องนาง